پایه های نانوکیمیای کویر یزد بر فناوری، نوآوری و توسعه علوم استوار است و همانطور که اشاره شد نانوکیمیا در زمره شرکت های دانش بنیان قرار دارد. شرکت با تولید محصولاتی در حوزه سلامت فردی و اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرد، در گام های اول، با تولید پوویدون آیدان 10درصد و 7/5 درصد، نیاز بخشی از جامعه پزشکی را تامین کرد و در ادامه فعالیت، اقدام به تولید محصولات دیگر خود نموده است. نانو کیمیا شرکتی پوینده و پرتحرک است و سعی دارد این طراوات و سرزندگی را در سازمان حفظ نماید. تولید مواد ضدعفونی کننده و تامین این مواد در استان یزد نمونه ای از انعطاف و سرعت عمل این شرکت بوده و امیدواریم در آینده نیز این چابکی را حفظ کرده و حتی با سرعت بیشتری به کار خود ادامه دهد. قدر مسلم این است که در سال های آینده فرآورده ها و محصولات شرکت تنوع بیشتری خواهد داشت. هدف ما این است که با افزایش تولید و یافتن شیوه های جدید بتوانیم محصولات دارویی و بهداشتی را با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیارمردم قراردهیم.

ارتباط گسترده مدیران و کارکنان شرکت با مجموعه دانشگاه های کشور، می تواند الگویی در ارتباط دانشگاه و صنعت برای دیگر واحدهای صنعتی باشد و نانو کیمیا همواره آمادگی دارد ضمن مشارکت علمی و دانش پایه، با بخش های مختلف کشور به ویژه شرکت های دانش بنیان و فناور، تجربیات خود را در اختیار سایر مجموعه ها قرار دهد.