ایجاد شرایط زندگی درخور جایگاه انسان، برای مجموعه نانو کیمیای کویز یزد اولویت است، هرچند بوجود آوردن چنین شرایطی از عهده یک فرد و یک سازمان خارج است ولی ما تلاش می کنیم در حد توان خود نسبت به جامعه مسئولیت پذیر باشیم. نمونه بارز این مسئولیت را شرکت در بحران کرونا ازخود نشان داد، در برهه ای که تمامی کشور به حالت تعطیل و در قرنطینه به سر می برد، پرسنل نانو کیمیا با تلاش شبانه روزی و بی وقفه با نصب و راه اندازی خط تولید جدید توانستند نیاز جامعه و مردم را در زمینه تولید و توزیع مواد ضدعفونی کننده با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت تامین کرده و موجبات امنیت خاطر شهروندان را بوجود آورند. لازم به ذکر است که در اسفند 98 این شرکت به تنهایی نیاز کلیه مراکز درمانی، بهداشتی و دانشگاهی و مراکز تولیدی استان یزد را در اوج بحران کرونا تامین کرد.این همکاری هنوز ادامه دارد و برنامه آتی شرکت تامین مواد ضد عفونی کننده در سایر کشورهاست.