محلول‌های موضعی داروی دامی (2)

محصولات نانویی (3)

تجهیزات پزشکی (3)

ضدعفونی کننده‌های بیمارستانی (5)

ضدعفونی کننده‌های سطوح خانگی (10)

محلول ضدعفونی کننده دست بر پایه اتانول-فارماسین (11)

ضدعفونی کننده تجهیزات صنایع غذایی بر پایه پراستیک اسید-فارماسین (1)

ژل‌های آرایشی بهداشتی (8)

کرم‌های آرایشی بهداشتی (16)