دفتر مرکزی: یزد، اکرمیه، خیابان امام خمینی شرقی، بن بست رضا زاده
کد پستی: 8915466420
تلفن: 38423080-035

موبایل: 09120469060


کارخانه: شهرك صنعتی مهریز، بلوار یاس، خیابان لادن، پلاک 380

تلفن: 32553553-035

nanokimia.co

****

www.nanokimiapharma.com