[rev_slider_vc alias=”minimalism”]

Featured Products

محلول ضدعفونی کننده دست بر پایه بنزآلکونیم کلراید فارماسید- یک لیتری

محلول ضدعفونی کننده دست بر پایه بنزآلکونیم کلراید فارماسید- 500 میلی لیتری

محلول ضدعفونی کننده دست بر پایه بنزآلکونیم کلراید فارماسید- 250 میلی لیتری

محلول ضدعفونی کننده دست بر پایه بنزآلکونیم کلراید فارماسید – 60 میلی لیتر

کلوئید نانوذرات نقره

ژل سونوگرافی فارمازین 260 میلی لیتری

پوویدون آیودان 3 درصد دامی(تیت دیپ) 4 لیتری

۴۳۵,۰۰۰ تومان

پوویدون آیودان 3 درصد دامی(تیت دیپ) 1 لیتری

۱۱۰,۰۰۰ تومان