محصولات شرکت نانو کیمیا مجوزهاي لازم را از سازمان غذا دارو وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دریافت نموده اند، اکثر مجوزها استانداردهاي بالا و جهانی دارند، لذا مصرف کننده می تواند مطمئن باشد همان کالایی را مصرف می کند که در همه کشورهاي پیشرفته جهان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

نانو کیمیا یزدنانو کیمیای یزدنانو کیمیانانو کیمیا یزدنانو کیمیا یزدنانوکیمیا یزدنانو کیمیا