از مهمترین برنامه های شرکت نانو کیمیای کویر ارائه قیمت های مناسب و کاملا رقابتی با هدف مشتری مداری و تامین خواستگاه مصرف کنندگان در سراسر کشور می باشد.