نوع محصول:

فارمادین 10 % یک لیتری (پوویدون آیداین 10%، بتادین سبز یک لیتری)

تعداد در هر کارتن: 9 بطری یک لیتری

زمینه رنگ بسته بندی کارتن: صورتی رنگ